Search
Close this search box.

Wie zijn wij?

Stichting Open Hands

Stichting Open Hands werd opgericht op 28 november 2019.

De naam van de Stichting is gekozen, vanwege Open Handen, die zich met name openen voor hulpbehoevenden en mensen in nood.

Doel

De stichting heeft ten doel het bieden van hulp, in materiële en immateriële zin, aan hulpbehoevenden in Nederland en in het buitenland, alsmede het bevorderen van integratie van nieuwkomers in Nederland, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Middelen

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het inzamelen van geld en goederen;
  • het bevorderen van kennisoverdracht en voorlichting;
  • het geven van bekendheid via (lokale) pers en media aan de activiteiten van de stichting;
  • het samenwerken met andere (rechts)personen en/of organisaties die aan de realisering van de doelstellingen van de stichting kunnen bijdragen.

 

Geldmiddelen.

Deze bestaan uit giften, schenkingen, collectes en opbrengsten van activiteiten.
Het bestuur besluit over de geldmiddelen.

Bestuur

Shadi Haddad: voorzitter
Dick de Haas: penningmeester
Henny Melis: secretaris.