Search
Close this search box.

Taalcursus Nederlands voor nieuwkomers, niveau B2

Het idee van deze cursus werd gelanceerd na de quarantaineperiode als gevolg van de Covid-19-epidemie, die onderbreking van de sociale contacten en opschorting van fysieke taalcursussen in taalscholen veroorzaakte. Dit leidde tot een daling van het taalniveau van nieuwkomers die de Nederlandse taalcursus niet meer konden oefenen, vooral de groep die inburgeringsexamens heeft gedaan. Anderen hebben niet meer genoeg geld van de DUO lening om de Nederlandse taalcursus te betalen.
Daarom heeft de Stichting “Open Hands” het initiatief genomen om een gratis online taalcursus Nederlands te starten voor nieuwkomers op B2-niveau die zich vanwege het verlopen van hun taallening niet meer kunnen inschrijven voor reguliere cursussen.

De cursus is gestart in mei 2021 en loopt nog steeds. Donderdag avond van 20.30 – 22.00 uur.
Negen studenten, voornamelijk ouders van gezinnen met jonge kinderen, nemen deel aan deze cursus. Deze cursus wordt ‘s avonds aangeboden, zodat deze ouders kunnen deelnemen.
Hun kinderen liggen dan op bed. Het boek wordt door de cursisten aangeschaft, verder zijn er geen kosten aan verbonden.
Cursisten en docenten hebben gekozen voor het cursusboek (Nederlands op niveau van B1 tot B2) en de afgelopen maanden is het niveau van de studenten verbeterd, vooral in woordenschat en conversatie en de studenten zijn zeer tevreden over de taalcursus.

Hierbij willen we de docenten mevrouw Sandra Gielissen en de heer Hanna Khafif bedanken voor hun bijdrage aan dit werk als vrijwilliger tegen een geringe vergoeding.
De cursus loopt nog tot eind 2021 en  aanmelding is mogelijk. Meer informatie en aanmelding is mogelijk bij mevrouw Yara Aldakar.

yaraaldakar@gmail.com