Search
Close this search box.

Meisjes in Syrië helpen om te studeren

Op 12 december 2021 is de diaconale collecte in de Vierhovenkerk in Delft bestemd voor Stichting Open Hands. Momenteel gaat het in Syrië economisch  slecht. Veel meisjes, die graag een opleiding zouden willen volgen kunnen dat niet, omdat hun ouders het geld niet hebben. Met de Stichting Opens Hands willen we graag 2 meisjes van de Sunday School in Latakia financieel helpen om een opleiding te volgen. Hun namen zijn bekend bij de Stichting. Wanneer over een jaar bekend is of het gelukt is, zullen ze laten weten hoe het met ze gaat. Helpt u mee dat voor deze 2 meisjes mogelijk te maken? Eventueel kan een bijdrage gestort worden op de rekening van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Delft NL37 RABO 0373 7366 06 met vermelding van 12 december Stichting Open Hands.