Search
Close this search box.

Adopteer een gezin in Syrië

Noodhulp voor Syrische gezinnen

Na de aardbeving zullen vele gezinnen jarenlang de effecten van deze aardbeving ondervinden. Velen kunnen niet meer terug naar hun woning en zijn alles verloren.

Psychisch heeft men het zwaar.

Inmiddels 12 jaar oorlog met vele verliezen. Lang niet iedereen in Syrië wordt geholpen.

Wilt u ook eens per maand een bedrag overmaken naar de Stichting Open Hands om alleen of gezamenlijk met anderen een gezin in Syrië te adopteren.
Daarmee ontstaat voor een langere periode een financiële basis voor dat gezin.

Shadi en Yara hebben met al deze gezinnen direct of indirect via vrienden contact.

De bedoeling

De bedoeling is om ieder gezin minimaal € 50 per maand te geven, afhankelijk van de samenstelling van het gezin.
Wanneer men gezamenlijk een gezin adopteert, kan iemand van de groep contact gaan onderhouden.

Briefcontact

Briefcontact (via e-mail of WhatsApp) is essentieel voor een goed verloop van de adoptie. Alleen op die manier schep je een band, die het 2 jaar uithoudt. Die brief moet vooral gaan over alledaagse dingetjes. Van problemen met huisvesting en voedsel tot het naar school gaan van kinderen en de tandjes van de jongste die doorkomen.

Drie essentiële voorwaarden

  1. de periode van adoptie moet vaststaan bijvoorbeeld je adopteert voor 2 jaar. Daarna kan een ander of anderen het stokje overnemen.
  2. er komt elke maand een “brief” van het betrokken gezin in Syrië. Dat mag natuurlijk in het Engels (met de mogelijkheid om aan te geven dat het vertaald moet worden) of in het Arabisch (maar dan moet er zeker vertaalhulp zijn).
  3. met de gezinnen wordt contact onderhouden.

Geen overhead

Het geld komt rechtstreeks en volledig bij de gezinnen terecht, geen overhead kosten.

De rekening van Open Hands is ondergebracht bij de diaconie Vierhoven, dus giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Rekeningnummer

NL15RABO0373736711
ten name van Diaconie Protestantse gemeente Delft
inzake Bazaarcommissie: adoptie gezinnen.

 Wie wil maandelijks een bijdrage van € 5, € 10, € 25 of meer per maand overmaken?

Laat het weten aan één van de volgende 4 personen:

Dick de Haas: dickdehaas@gmail.com
Shadi Haddad : s.haddad@hotmail.com
Yara Aldakar: yaraaldakar@gmail.com
Henny Melis: h.melis@kpnmail.nl

Geef deze kinderen een kans